BIP

Sesje Rady Gminy

mapa_gminy_sd

ePUAP2min

dla niepelnosprawnych

status nowego dowodu

Wybory uzupełniające 2021

 

NSP 2021 banner

 

Wójt Gminy Suchy Dąb ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Suchy Dąb

(RGN.6840.09.3.2021) działka 112/4 w Steblewie Czytaj więcej o rokowaniach

(RGN.6840.10.3.2021) działka 305/11 w Krzywym Kole Czytaj więcej o rokowaniach

 
2021-04-20 Ogłoszenie o wyniku postępowania - Roboty budowlane - Przebudowa ul. Sportowej w miejscowości Suchy Dąb - ZP.271.02.2021
herb_100x100

Numer postępowania: ZP.271.02.2021
Typ postępowania: Postępowanie PZP
Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przejdź do ogłoszenia o wyniku postępowania: ZP.271.02.2021

 
2021-04-19 Wójt Gminy Suchy Dąb ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grabinach-Zameczku, ul. Gdańska 88
herb_100x100

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z podaniem danych osobowych kandydata (imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy) oraz z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grabinach-Zameczku”, w terminie do dnia 14 maja 2021 roku, do godz. 14.30 bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy w Suchym Dębie, ul. Gdańska 17, 83-022 Suchy Dąb. W przypadku wysłania oferty pocztą na adres Urzędu Gminy w Suchym Dębie - decyduje data wpływu oferty do Urzędu.

Przejdź do pełnej treści konkursu

 
2021-04-19 Wójt Gminy Suchy Dąb ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Suchym Dębie, ul. Sportowa 11
herb_100x100

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z podaniem danych osobowych kandydata (imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy) oraz z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Suchym Dębie”, w terminie do dnia 14 maja 2021 roku, do godz. 14.30 bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy w Suchym Dębie, ul. Gdańska 17, 83-022 Suchy Dąb. W przypadku wysłania oferty pocztą na adres Urzędu Gminy w Suchym Dębie - decyduje data wpływu oferty do Urzędu.

Przejdź do pełnej treści konkursu

 
2021-04-16 Konsultacje społeczne - Budowa gazociągu Kolnik-Gdańsk
Gaz System

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. zaprasza na

Konsultacje społeczne dla interesariuszy Budowy gazociągu Kolnik-Gdańsk

Termin: 27 kwietnia 2021 r. godz. 10.00-18.00 (obowiązuje rejestracja, szczegóły w regulaminie)

Miejsce: Urząd Gminy Suchy Dąb, ul. Gdańska 17, 83-022 Suchy Dąb, sala narad. Czytaj więcej o konsultacjach społecznych

 
2021-04-16 Załatwiaj swoje sprawy przez e-Urząd Skarbowy, a wizytę w urzędzie umawiaj na podatki.gov.pl
podatki

- Wiele spraw z urzędem skarbowym możesz załatwić on-line, m.in. przez serwis e-Urząd Skarbowy.

- Jeśli musisz przyjść do urzędu skarbowego, umów wcześniej wizytę.

- Obie usługi dostępne są na podatki.gov.pl. Dbajmy o swoje bezpieczeństwo.

Trwa akcja rozliczania PIT za 2020 r., w czasie której miliony podatników składają swoje roczne zeznanie podatkowe. Wiele spraw z urzędem skarbowym możesz załatwić bez wychodzenia z domu on-line, m.in. poprzez uruchomiony od lutego 2021 r. serwis e-Urząd Skarbowy na podatki.gov.pl. Czytaj więcej, o e-Urzędzie Skarbowym

 
2021-04-14 19 kwietnia otwieramy żłobki i przedszkola, ale przedłużamy obowiązujące obostrzenia do 25 kwietnia. Hotele nieczynne do 3 maja włącznie
godlo

Wciąż odnotowujemy dużą liczbę zajętych respiratorów i łóżek w szpitalach, a także zgonów z powodu COVID-19. Ze względu na wydolność służby zdrowia i troskę o życie obywateli, zadecydowaliśmy o przedłużeniu większości obostrzeń do 25 kwietnia. W zakresie hoteli i noclegów dotychczasowe zasady bezpieczeństwa będą obowiązywać do 3 maja włącznie. Od 19 kwietnia otwieramy żłobki i przedszkola dla wszystkich dzieci. Dozwolony będzie także sport w obiektach sportowych na świeżym powietrzu z pewnymi ograniczeniami. Czytaj więcej o zasadach bezpieczeństwa

 
2021-04-14 Informacja o wyniku przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej Gminy Suchy Dąb, dz. 112/1, 112/2, 112/3, 112/5
herb_100x100

Dotyczy  nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Steblewo, stanowiących własność Gminy Suchy Dąb, dla których w Sądzie Rejonowym w Gdańsku - Północ prowadzona jest księga wieczysta GD1G/00254399/1, oznaczonych ewidencyjnie jako działki:

- nr 112/1 o powierzchni 20.3166 ha,
- nr 112/2 o powierzchni 16,0989 ha,
- nr 112/3 o powierzchni 15,1968 ha,
- nr 112/5 o powierzchni 13,0061 ha,

W związku z nie wpłaceniem wadium przetarg zakończono z wynikiem negatywnym.

Przejdź do treści informacji o wyniku przetargu

 
2021-04-14 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Suchy Dąb z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. - ZP.271.01.2021
herb_100x100

Numer postępowania: ZP.271.01.2021
Typ postępowania: Postępowanie PZP
Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przejdź do treści ogłoszenia o udzieleniu zamówienia postępowania: ZP.271.01.2021

 
2021-04-13 Kolejne zmiany w dowodach osobistych
godlo

111 dni – dokładnie tyle czasu zostało wszystkim tym, którzy przez internet chcieliby złożyć wniosek o dowód osobisty. 2 sierpnia zniknie taka możliwość. Pojawią się za to nowe dowody – z odciskami palców i odręcznym podpisem właściciela.

Skąd takie zmiany? Wynikają z konieczności dostosowania polskich przepisów do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1157 z 20 czerwca 2019 r. Chodzi m.in. o ujednolicenie krajowych przepisów w tym zakresie. Czytaj więcej o nowych dowodach osobistych

 
2021-04-07 Kierownik GOPS w Suchym Dębie ogłasza nabór na stanowisko pracy – Pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchym Dębie
herb_100x100

Do pobrania: Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy - Pracownik socjalny w GOPS

Miejsce i termin składania dokumentów: do 23 kwietnia 2021 roku do godz. 14:00.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchym Dębie przy ul. Gdańskiej 17a w godz. 7.30-14.00 lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem „Nabór na stanowisko Pracownik socjalny”.
Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
Z kandydatami spełniającymi wymogi zamieszczone w niniejszym ogłoszeniu zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o której osoby wstępnie zakwalifikowane zostaną  powiadomione  telefonicznie.

 
2021-04-07 Harmonogram płukania hydrantów w 2021 r.
ecol-unicon

Pobierz harmonogram płukania hydrantów

 
2021-04-06 Informacja o wynikach naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownik Referatu Rozwoju Gminy 
herb_100x100

Wójt Gminy Suchy Dąb informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko wybrany został Pan Paweł Richter zamieszkały w Baninie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wybrany kandydat spełnia wymagania dotyczące posiadanej wiedzy niezbędnej do pracy na proponowanym stanowisku urzędniczym.

Wójt
Henryka Król

 
2021-03-30 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Roboty budowlane - Przebudowa ul. Sportowej w miejscowości Suchy Dąb - ZP.271.02.2021
herb_100x100

Numer postępowania: ZP.271.02.2021
Typ postępowania: Postępowanie PZP
Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przejdź do informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej: ZP.271.02.2021

 
2021-03-26 Od 27 marca zmiany w zasadach bezpieczeństwa
godlo

W ostatnim czasie obserwujemy wyraźny wzrost zakażeń, któremu towarzyszy zwiększona liczba zajętych łóżek oraz respiratorów i przede wszystkim wzrost liczby zgonów. Obecna sytuacja w Polsce wymaga zdecydowanych działań. Od soboty, 27 marca wprowadzimy nowe zasady bezpieczeństwa. Obowiązywać będą do 9 kwietnia, czyli obejmą także okres Świąt Wielkanocnych. Pamiętaj, tylko solidarność i wzajemna odpowiedzialność pozwolą nam pokonać COVID-19. Dlatego ogranicz do minimum kontakty społeczne – jeśli możesz, pracuj zdalnie, a zbliżające się święta wielkanocne spędź w gronie swoich domowników!. Czytaj więcej o zasadach bezpieczeństwa

 
2021-03-22 ZAWIADOMIENIE RDOŚ w Gdańsku - „Budowa gazociągu Płońsk-Olsztyn-Gdańsk...” (RDOŚ-Gd-WOO.420.59.2020.AJM/IK.18)
godlo

Zawiadomienie RDOŚ-Gd-WOO.420.59.2020.AJM/IK.18 „Budowa gazociągu Płońsk-Olsztyn-Gdańsk wraz w infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i pomorskiegoPobierz zawiadomienie RDOŚ-Gd-WOO.420.59.2020.AJM/IK.18

 
2021-03-19 Od poniedziałku do piątku obowiązuje rozkład jazdy jak w dni wolne od nauki – na wszystkich połączeniach uruchamianych przez PKS Gdańsk
pks gdansk

W związku z zaostrzoną sytuacją epidemiczną i wprowadzonymi przez Rząd RP kolejnymi, ponownymi obostrzeniami – w tym przede wszystkim poprzez skierowanie całej edukacji na zdalny tryb nauczania – do odwołania na wszystkich liniach autobusowych uruchamianych przez PKS Gdańsk od poniedziałku 22 marca 2021 r. w dni powszednie tj. od poniedziałku do piątku obowiązują rozkłady jazdy jak w dni wolne od nauki (ferie). Tym samym nie będą wykonywane kursy autobusów oznaczone literą „S” w rozkładach jazdy oraz wyróżnione na tabliczkach jako wykonywane w dni powszednie nauki szkolnej.

 
2021-03-17 Wybór najkorzystniejszej oferty - Usługi - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Suchy Dąb z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. - ZP.271.01.2021
herb_100x100

Numer postępowania: ZP.271.01.2021
Typ postępowania: Postępowanie PZP
Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przejdź do informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania: ZP.271.01.2021

 
2021-03-17 Informacja z otwarcia ofert - Roboty budowlane - Przebudowa ul. Sportowej w miejscowości Suchy Dąb - ZP.271.02.2021
herb_100x100

Numer postępowania: ZP.271.02.2021
Typ postępowania: Postępowanie PZP
Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przejdź do informacji z otwarcia ofert postępowania: ZP.271.02.2021

 
2021-03-16 Znów dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję!
KRUS

Po raz kolejny Kasa Rolniczego ubezpieczenia społecznego  organizuje konkurs pt. "ZNÓW SIĘ DOBRZE CZUJĘ GDY O BEZPIECZEŃSTWIE RYMUJĘ", który jest przeznaczony dla dzieci rolników od 11 do 14 lat.

Należy ułożyć rymowankę promującą dobre nawyki zachowania dzieci odnoszące się do pracy i zabawy na terenie gospodarstwa rolnego. Pracę konkursową wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesłać w terminie do 09 kwietnia 2021 roku.

Na 20 zwycięzców czekają nagrody o wartości 600 złotych każda. Zapraszam i zachęcam dzieci z terenu naszej gminy do aktywnego udziału w konkursie.

Szczegóły, regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie:

https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/juz-drugi-raz-dobrze-sie-czuje-gdy-o-bezpieczenstwie-rymuje/

Henryka Król
Wójt Gminy Suchy Dąb

 
2021-03-12 Wykaz firm posiadających zezwolenie (koncesję) na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy Suchy Dąb (stan na 12.03.2021)
herb_100x100

Wykaz firm posiadających zezwolenie (koncesję), wydane przez Urząd Gminy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy Suchy Dąb. Pobierz wykaz firm posiadających zezwolenie

 
2021-03-12 Informacja z otwarcia ofert - Usługi - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Suchy Dąb z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. - ZP.271.01.2021
herb_100x100

Numer postępowania: ZP.271.01.2021
Typ postępowania: Postępowanie PZP
Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przejdź do informacji z otwarcia ofert postępowania: ZP.271.01.2021

 
2021-03-10 Zaproszenie do złożenia oferty
herb_100x100

na wykonanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suchy Dąb w ramach konkursu AZBEST 2021, ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii, na realizację w 2021 r. Zadań wynikających z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032.

Przejdź do treści zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suchy Dąb

 
2021-03-05 Wyłączenie nieruchomości niezamieszkałych z systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Suchy Dąb
herb_100x100

Informujemy, że od 1 kwietnia 2021 roku ulega zmianie system odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, na terenie których powstają odpady komunalne. Nieruchomości te, zostają wyłączone z systemu realizowanego przez Gminę Suchy Dąb.

Z dniem 31 marca 2021 roku, złożona deklaracja dla nieruchomości niezamieszkałych (przedsiębiorstw, instytucji) przestaje obowiązywać z mocy prawa. Od tego dnia odpady komunalne z terenu tych nieruchomości nie będą odbierane przez Wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu przez gminę Suchy Dąb.

Wyłączenie właścicieli nieruchomości niezamieszkałych będzie skutkowało koniecznością zawarcia przez te podmioty indywidualnej umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez gminę Suchy Dąb.

Przejdź do pełnej informacji o wyłączeniu nieruchomości niezamieszkałych z systemu GOK

 
2021-03-03 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia
ecol-unicon

Ecol-Unicon informuje, że w dniu 22 lutego otrzymał od Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pruszczu Gdańskim pozytywną decyzję dotyczącą oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Suchy Dąb. Z decyzjami możecie się Państwo zapoznać w sekcji jakość wody.

Pobierz decyzję o stwierdzeniu przydatności wody z dnia 22 lutego 2021 r.

 
2021-02-24 Od 1 marca do 10 kwietnia 2021 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Suchym Dębie będzie nieczynna
Gminna Biblioteka Publiczna FB

Pomieszczenia Biblioteki zostaną odświeżone i przearanżowane. Robimy to dla naszych czytelników. Proszę wszystkich o wyrozumiałość, przepraszam za utrudnienia i do zobaczenia.

O wszystkich formach działalności biblioteki poza placówką (informacje, konkursy, ogłoszenia o wydarzeniach) będziemy informowali na stronie Gminy Suchy Dąb w zakładce Gminna Biblioteka Publiczna, na portalach społecznościowych Biblioteki i Urzędu Gminy (Facebook)

Agnieszka Księżak
dyr. Gminnej biblioteki Publicznej w Suchym Dębie

 
2021-02-22 Stawki podatku rolnego w 2021 r.
herb_100x100

Na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2020 r. określa się:

- stawka podatku rolnego dla gospodarstw rolnych w 2021 roku wynosi 146,38 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych (równowartość pieniężna 2,5 dt żyta).

- stawka dla gruntów rolnych, które nie stanowią gospodarstw rolnych to równowartość 5 dt żyta, czyli 292,75 zł za 1 ha fizyczny.

 
2021-02-17 Twój e-PIT 2020 czeka na ciebie od 15 lutego na e-US
e-Pit

- 15 lutego br. rozpoczął się okres rozliczeń PIT za rok 2020.

- Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przygotowała dla podatników rozliczenia roczne w usłudze Twój e-PIT. Przedsiębiorcy mogą wysłać PIT poprzez system e-Deklaracje.

- Na złożenie zeznania i rozliczenie się z fiskusem, jest czas do 30 kwietnia 2021 r.

Usługę Twój e-PIT udostępniamy podatnikom już po raz trzeci, ale w tym roku jest ona częścią e-Urzędu Skarbowego, czyli internetowego serwisu Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej. To rozwinięcie idei Twojego e-PITa – wygodnych, bezpiecznych i łatwo dostępnych usług ułatwiających życie naszym klientom. Czytaj więcej, o tym jak złóżyć swój e-PIT

 
2021-02-15 Uważaj na okazyjne oferty środków ochrony roślin! – czyli, jak nie dać się oszukać
KAS

9 lutego 2021 r. ruszyła kolejna odsłona kampanii edukacyjnej Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin przeciwko nielegalnym, w tym podrobionym środkom ochrony roślin.

Tegoroczna edycja wspólnej kampanii, realizowanej już od trzech lat, wystartowała pod hasłem Kupując podróbki, tracisz wiele razy!

Początek roku to sezon zakupów środków ochrony roślin. To również czas wzmożonej aktywności przestępców, którzy liczą na szybki i łatwy zysk. W Internecie pojawiają się kuszące oferty a obwoźni sprzedawcy zachęcają wszelkiego rodzaju okazjami: przecenami lub niską ceną. Należy jednak pamiętać, że są to niezarejestrowane kanały sprzedaży. Podobnie nielegalne jest sprowadzanie środków ochrony roślin zza granicy bez zezwolenia albo pozwolenia ministra rolnictwa. Czytaj więcej, o tym jak nie dać się oszukać

 
2021-02-03 Informacja dotycząca świadczenia wychowawczego (500+) wybór okresu zasiłkowego
herb_100x100

Uwaga!!! Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Dębie prosi o zwrócenie uwagi w trakcie składania wniosku o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego (500+), w kwestii wyboru okresu zasiłkowego

2021/2021 Okres zasiłkowy, który będzie obowiązywać w okresie od 01 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

2019/2021 Okres zasiłkowy, który aktualnie obowiązuje, tj. od 01 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r.

W przypadku jeśli aktualnie jest pobierane świadczenie wychowawcze (500+) prosimy o zaznaczenie okresu zasiłkowego 2021/2022.

 
2021-01-04 Stawki za dostawę wody i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Suchy Dąb obowiązujące od 6 stycznia 2021 r.
ecol-unicon

Ecol-Unicon Sp. z o.o. informuje odbiorców usług, że z dniem 6 stycznia 2021 r. na podstawie Decyzji GD.RZT.070.259.344.D.2020.JM wydanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dnia 30 listopada 2020 r. ulega zmianie stawka za wodę i odbiór ścieków na terenie gminy Suchy Dąb:

Cena za dostawę wody: 4,24 zł/m3

Cena za odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej: 10,23 zł/m3

Cena za odprowadzenie ścieków do punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków w Suchym Dębie: 5,40 zł/m3

Opłata abonamentowa: 3,78 zł

(Ceny brutto zawierające podatek VAT)

 
2020-12-28 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych od 1 stycznia 2021 roku
herb_100x100

Pobierz harmonogram odbioru odpadów komunalnych obowiązujący od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r.

Harmonogram jest również dostępny w aplikacji EcoHarmonogram. Zachęcamy do instalacji.

 
2020-12-21 Stawki podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych na terenie gm. Suchy Dąb w 2021 roku bez zmian
herb_100x100

Stawki podatku od nieruchomości (bez zmian):

Uchwała Nr 0007.XIV.106.2019 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 28 listopada 2019 r.
Pobierz uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Suchy Dąb

Uchwała Nr 0007.XV.113.2019 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 30 grudnia 2019 r.
Pobierz uchwałę zmieniająca uchwałę Nr 0007.XIV.106.2019 z dnia 28 listopada 2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Suchy Dąb (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2019 r. poz. 5736)

Stawki podatku od środków transportowych (bez zmian):

Uchwała Nr 0007.III.17.2018 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 30 listopada 2018 r.
Pobierz uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Suchy Dąb

Uchwała Nr 0007.X.81.2019 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 26 czerwca 2019 r.
Pobierz uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.III.17.2018 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Suchy Dąb

 
2020-12-21 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia
ecol-unicon

Ecol-Unicon informuje, że w dniu 10 grudnia otrzymał od Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pruszczu Gdańskim pozytywną decyzję dotyczącą oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Suchy Dąb. Z decyzjami możecie się Państwo zapoznać w sekcji jakość wody.

Pobierz decyzję o stwierdzeniu przydatności wody z dnia 10 grudnia 2020 r.

 
2020-12-02 Apel w sprawie chłodów!!!
herb_100x100

Wójt gminy Suchy Dąb zwraca się z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi oraz przekazywanie informacji o osobach: bezdomnych, samotnych, starszych, niepełnosprawnych i innych, które wymagają wsparcia w okresie zimowym.

Informacje proszę kierować do:
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Dębie ul. Gdańska 17a, osobiście w godzinach pracy GOPS (poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30-15.30, środa 8.00-17.00, piątek 7.30-14.30) lub pod nr telefonu 58 682 86 82.

Telefony alarmowe!
112 Alarmowy
997 Policja
47 742 43 11 Komisariat Policji w Cedrach Wielkich
47 742 42 22 Komenda Powiatowa Policji w Pruszczu Gdańskim
998 Straż Pożarna
987 Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Los innych osób jest też w naszych rękach, nie bądźmy obojętni. Dzięki Państwa wrażliwości oraz szybkiej i właściwej reakcji osoba będąca w trudnej sytuacji życiowej będzie mogła przetrwać zimę!

Wójt
Henryka Król

 

 
2020-11-30 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Suchy Dąb za rok 2019 (II)
herb_100x100

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2016.250 z dnia 2016.02.29) jednym z zadań Gminy jest dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Pobierz Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Suchy Dąb za rok 2019 (II)

 
2020-11-27 Elektroniczne Biuro Obsługi Klientów
ecol-unicon

Od grudnia 2020 w gminie Suchy Dąb uruchomiona zostanie usługa Elektronicznego Biura Obsługi Klientów, dzięki której m.in. można kontrolować, otrzymywać i generować e-faktury, monitorować swoje zużycie wody, ustawiać powiadomienia mailowe i SMS dotyczące awarii, itp.

Więcej na stronie https://ecol-eksploatacja.com/eksploatacja/suchy-dab/ebok/

 
2020-11-09 Informacja o osiągniętych przez gminę Suchy Dąb poziomach w gospodarowaniu odpadami
herb_100x100

Pobierz informację o osiągniętych przez gminę Suchy Dąb poziomach w gospodarowaniu odpadami

 
2020-11-09 Grafik dyżurów aptek ogólnodostępnych pełniących dyżury w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy na terenie Miasta Pruszcz Gdański na 2021 rok
powiat gdanski

Pobierz grafik dyżurów aptek ogólnodostępnych pełniących dyżury w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy na terenie Miasta Pruszcz Gdański na 2021 rok

 
2020-10-26 Rusza metropolitalna kampania zdrowotna - profilaktyka Cukrzycy typu 2
herb_100x100

Szanowni Państwo, Cukrzyca typu 2 jest od lat uważana za bardzo niebezpieczną chorobę cywilizacyjną. Jest to najczęstszy typ występujący na świecie. Choroba postępuje powoli i stopniowo. Jest chorobą dziedziczną, ale można z nią walczyć!

Program profilaktyczny jest kierowany do:
-osób aktywnie zawodowo,
-osób w grupie podwyższonego ryzyka,
-osób w przedziale wiekowym 34-64.

Kampania będzie przeprowadzana w etapach:
-przeprowadzenie ankiet wśród mieszkańców,
-przeprowadzenie bezpłatnych badań profilaktycznych,
-konsultacje ze specjalistami i udział w zajęciach zwiększających świadomość i poczucie odpowiedzialności za swoje zdrowie. Czytaj więcej o profilaktyce Cukrzycy typu 2

 
2020-10-16 Komunikat (2) Wójta Gminy Suchy Dąb
herb

Szanowni Państwo!
Z uwagi na wprowadzone w Polsce obostrzenia oraz mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo Mieszkańców i Pracowników Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wizyty w Urzędzie są ograniczone do minimum.

Proszę załatwiać sprawy:
- telefonicznie, pod nr tel. 58 355 68 00,
- przez skrzynkę podawczą ePUaP,
- drogą elektroniczną, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,
- poprzez złożenie dokumentów w skrzynce na listy zawieszonej przy głównym wejściu do Urzędu,
- wpłaty podatków i opłat lokalnych uiszczać na konto: 11 8337 0001 0000 1690 2000 0002

W szczególnych przypadkach po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem merytorycznym będzie możliwość osobistego przyjścia do Urzędu.
Dla osób starszych jest możliwość wpłaty należności w Urzędzie.
Dbajmy o bezpieczeństwo swoje i innych.

Henryka Król
Wójt Gminy Suchy Dąb

 
2020-10-16 Komunikat Wójta Gminy Suchy Dąb
herb

Szanowni Państwo!
W związku z dynamicznie rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem nasza Gmina, jak cały Powiat Gdański od 17 października 2020 będzie  w tzw. strefie czerwonej.

Oprócz trwających restrykcji dot. strefy żółtej i tzw. DDM, wprowadza się dodatkowe obostrzenia. Najważniejsze z nich to ograniczenia w życiu społecznym, kulturalno- sportowym oraz w funkcjonowaniu placówek handlowych i oświatowych.

Bardzo proszę o zapoznanie  się do wytycznych, które są w poniższym linku: https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowe-zasady-profilaktyki-przeciw-covid-19

Pamiętajmy o seniorach, osobach niepełnosprawnych i chorych - oferujmy pomoc w robieniu zakupów czy lekarstw. Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy prosimy o kontakt Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Suchym Dębie pod nr tel. 58 355 68 60.

Dbajmy o zdrowie oraz bezpieczeństwo swoje i innych.

Henryka Król
Wójt Gminy Suchy Dąb

 
2020-10-16 Wykaz mobilnych punktów pobrań COVID-19 dla pacjentów ze skierowaniem
nfz

Do pobrania: Wykaz mobilnych punktów pobrań COVID-19 dla pacjentów ze skierowaniem

Informacje na bieżąco aktualizowane dostępne są również na stronie pacjent.gov.pl/aktualnosc/test-w-mobilnym-punkcie-pobran

 
2020-10-09  GOPS w Suchym Dębie poszukuje chętnej osoby do pracy
herb_100x100

Stanowisko: Opiekunka środowiskowa (praca na terenie Gminy Suchy Dąb)

Zakres i miejsce pracy:
Świadczenie usług opiekuńczych w domu podopiecznego.
Praca na podstawie umowy zlecenia.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod nr 58 6828682 lub osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Dębie ul. Gdańska 17A od 7:30-15:30 w pn. wt. i czw., od 8:00-17:00 w środy i od 7:30-14:30 w piątki.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Katarzyna Raczkiewicz

 
2020-10-09 Wstrzymany wynajem obiektów gminnych i zakaz korzystania z placów zabaw
herb_100x100

Drodzy Mieszkańcy,

W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo od 10 października 2020 roku zostaje wstrzymany wynajem obiektów gminnych oraz zakaz przebywania na gminnych placach zabaw do odwołania.

Bądźmy ostrożni i odpowiedzialni.

Henryka Król
Wójt Gminy Suchy Dąb

 
2020-10-09 Podsumowanie zebrań wiejskich
herb_100x100

W dniach od 18 do 28 września 2020 r. we wszystkich sołectwach w Gminie Suchy Dąb odbyły się Zebrania Wiejskie.

W każdym z sołectw na zebraniach uczestniczyła Henryka Król - Wójt Gminy Suchy Dąb. Sołtysi przewodniczyli w spotkaniach i wspólnie z mieszkańcami rozmawiali z włodarzem o pilnych potrzebach lokalnej społeczności.

W czterech sołectwach podjęto uchwały zmieniające przedsięwzięcia, przewidziane do realizacji z funduszu sołeckiego jeszcze w tym roku, dzięki którym do świetlic zostanie dostarczony opał na zimę i zostaną zabezpieczone i naprawione dachy.

Pilne sprawy, które zostały zgłoszone w sołectwach w miarę możliwości formalnych i finansowych, staramy się sukcesywnie zakończyć.

Największą frekwencję odnotowano w sołectwie Wróblewo, sołectwie Suchy Dąb i sołectwie Koźliny.

Henryka Król - Wójt Gminy Suchy Dąb dziękuje Sołtysom, Radom Sołeckim i mieszkańcom za pomoc, wsparcie i pełne zaangażowanie w pracę społeczną na rzecz Gminy Suchy Dąb.

 
2020-10-08 Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej w Suchym Dębie w związku z wprowadzeniem nauczania zdalnego
SP im Obroncow Westerplatte

Informujemy, że w związku z dynamicznie rosnącą ilością zachorowań na Covid-19 zarówno wśród pracowników jak i uczniów Szkoły Podstawowej w Suchym Dębie, dyrektor szkoły podjął decyzję o wprowadzeniu od dnia 08.10.2020 r. nauczania zdalnego. Wniosek o zmianę trybu nauczania został pozytywnie zaopiniowany zarówno przez organ prowadzący, tj. Gminę Suchy Dąb oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim. W ocenie Inspektora obecna sytuacja w szkole wskazuje, że istnieje zwiększone ryzyko epidemiczne związane z zakażeniem SARS-CoV-2, a co za tym idzie konieczne jest wprowadzenie ograniczeń, które zredukują ryzyko rozprzestrzeniania się zakażenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego uczniom i pracownikom. Nauczanie zdalne będzie obowiązywać w dniach 08.10.2020 - 16.10.2020 r. i dotyczy wszystkich oddziałów. Ograniczenia związane ze sposobem prowadzenia nauki w szkole przestaną obowiązywać po ustaniu gwałtownego przyrostu zachorowań wśród pracowników szkoły.   

Dyrektor szkoły
Aleksandra Lewandowska

 
2020-10-07 Komunikat dotyczący punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
powiat gdanski

Starosta Powiatu Gdańskiego informuje o tymczasowym zawieszeniu udzielania porad prawnych osobiście w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowanych na terenie Powiatu Gdańskiego.

Czas zawieszenia: od 8 października 2020 r. do odwołania.

Jak uzyskać bezpłatną poradę prawną?
Bezpłatne porady prawne będą udzielane za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość tj. telefonicznie, w godzinach funkcjonowania punktów, które nie uległy zmianie.

REJESTRACJA  na porady telefoniczne Tel. 572 689 954 w godz. 10:00 – 14:00 (poniedziałek – piątek)

Po otrzymaniu zgłoszenia pracownicy Starostwa Powiatowego ustalą możliwy termin i formę porady prawnej.

 
2020-09-04 Jesteś ofiarą przemocy? Pamiętaj nie jesteś sama/sam!!!
herb_100x100

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Dębie informuje, że istnieje możliwość skorzystania z oferty Specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w Rusocinie przy ul. Macieja Rataja 10, który oferuje BEZPŁATNĄ  pomoc dla mieszkańców Powiatu Gdańskiego w zakresie:

 • rozpoznania sytuacji osoby doznającej przemocy,

 • opracowania planu pomocy,

 • poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, socjalnego i prawnego,

 • prowadzenia terapii indywidualnej,

 • prowadzenia grup wsparcia lub grup terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie,

 • udzielania konsultacji wychowawczych,

 • ochrony ofiar przemocy przed osobą stosującą przemoc,

 • zapewnienia czasowego schronienia dla ofiar przemocy w rodzinie. Czytaj więcej jak skorzystania z oferty Specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy

 
2020-09-04 Stop przemocy!!! 
herb_100x100

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Dębie informuje, że istnieje możliwość skorzystania z oferty Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim, w ramach którego działa

PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC

1. Punkt Konsultacyjny przeznaczony jest dla:

 • osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno - edukacyjnych,

 • osób stosujących przemoc w rodzinie, które ukończyły podstawowy cykl terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno - edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii,

 • osób objętych procedurą Niebieskiej Karty,

 • osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się na konsultacje.Czytaj więcej jak uzyskać pomoc z oferty PCPR

 
2020-09-04 Studencie skorzystaj z dofinansowania studiów!
herb_100x100

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Dębie informuje, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim realizuje Program "Aktywny Samorząd", który oferuje wsparcie finansowe dla studentów i doktorantów ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Oferowane wsparcie finansowe:

 1. opłata za naukę (czesne);
 2. dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (nie podlega rozliczeniu);
 3. dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego - w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich.
 4. Refundacja poniesionych kosztów może dotyczyć kosztów opłaty za naukę (czesnego) dotyczących bieżącego roku szkolnego lub akademickiego, niezależnie od daty ich poniesienia. Czytaj więcej jak skorzystać z dofinansowania studiów
 
2020-08-27 Informacja dotycząca świadczenia wychowawczego (500+)
herb_100x100

Drogi Mieszkańcu świadczenia wychowawcze 500+ zostały przyznane do 31.05.2021 r.

Proszę nie składać wniosków ponownie.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Dębie
Katarzyna Raczkiewicz

 
2020-08-24 Gmina Suchy Dąb zaprasza mieszkańców gminy do kolejnej edycji projektu „Cała Naprzód II”
herb_100x100

cala naprzod II

Wszystkie chętne osoby po 30 roku życia pozostające bez pracy lub pracujące i znajdujące się w niekorzystnej sytuacji na rynku zawodowym zapraszamy do udziału w projekcie.

Celem projektu jest: ułatwienie uczestnikom wejścia lub powrotu na rynek pracy poprzez działania wspierające, kursy, szkolenia i staże. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchym Dębie, ul. Gdańska 17A oraz pod numerem telefonu 58 682 86 82, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Do pobrania:
REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie „Cała Naprzód II”
Formularz zgłoszeniowy do projektu „Cała Naprzód II”

 
2020-08-18 Pomorski e-bazarek
pomorski e-bazarek

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu stworzył „Pomorski e-bazarek” - stronę internetową, która umożliwia sprzedaż lokalnych produktów i usług bez udziału pośredników.

Jej zadaniem jest pomoc pomorskim rolnikom, producentom i przetwórcom regionalnej i ekologicznej żywności, ogrodnikom, gospodarstwom agroturystycznym, twórcom rękodzieła ludowego, świadczącym usługi rolnicze i inne oraz Kołom Gospodyń Wiejskich w bezpośrednim dotarciu do klientów i promowaniu swojej działalności.

Pomorski e-bazarek to także ciekawa oferta dla klientów zainteresowanych zakupem wysokiej jakości produktów lub usług prosto od rolnika, w dowolnym czasie i miejscu. Przejdź do strony Pomorskiego E-Bazarku

Do pobrania: Plakat

 
2020-08-11 Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Suchy Dąb na dzień 10.08.2020
herb_100x100

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Suchy Dąb na dzień 10.08.2020. Pobierz wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne na terenie Gminy Suchy Dąb

 
2020-07-28 Informacja o naborze osób niepełnosprawnych do projektu "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych"
herb_100x100

Wójt Gminy Suchy Dąb serdecznie zaprasza zainteresowane osoby do uczestnictwa w Programie „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - edycja 2019 finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego, w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Gmina Suchy Dąb w 2020 r. przystąpiła do realizacji Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - edycja 2019 finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. 

Do pobrania: Informacja o naborze

 
2020-07-17 Informacja o naborze osób niepełnosprawnych do projektu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"
herb_100x100

Wójt Gminy Suchy Dąb serdecznie zaprasza zainteresowane osoby do uczestnictwa w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019- 2020 finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego, w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Gmina Suchy Dąb w 2020 r. przystąpiła do realizacji Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020 finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. 

Do pobrania:

Informacja o naborze

Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"

 
2020-07-03 Moja Woda - Nabór wniosków do 31 maja 2024 r.
wfosigw

Ruszył ciągły nabór do 31 maja 2024 roku o dofinansowanie w ramach nowego programu "Moja Woda", Dofinansowanie w formie dotacji, nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych instalacji i nie więcej niż 5 tys. złotych na jedno przedsięwzięcie, o które mogą się ubiegać osoby fizyczne.

Wszystkie niezbędne informacje na stronie wfos.gdansk.pl/konkursy/moja-woda

 
2020-07-02 Kierownik GOPS informuje, że od 1 lipca 2020 r. rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy
herb_100x100

1. Świadczenia Rodzinne, Fundusz Alimentacyjny

Od 1 lipca 2020 r. można składać wnioski w formie elektronicznej o przyznanie zasiłku rodzinnego, funduszu alimentacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego  na okres zasiłkowy 2020/2021.

Od 1 sierpnia 2020 r. istnieje możliwość złożenia wniosków drogą tradycyjną.

2. Świadczenie wychowawcze 500+

Okres zasiłkowy 2019/2021 świadczenia wychowawczego 500+ trwa do dnia 31 maja 2021 roku. Oznacza to, że w roku 2020 nie składa się wniosków na świadczenie wychowawcze 500+ celem jego kontynuacji.

3. Program Dobry Start (300+)

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE DOBRY START Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 MOŻNA SKŁADAĆ ONLINE JUŻ OD 1 LIPCA 2020 r. ZA POŚREDNICTWEM:

• systemu bankowości elektronicznej banków, które dołączyły do programu.

• internetu (dla osób posiadających tzw. Profil zaufany lub podpis elektroniczny):

•  za pomocą portalu EMPATIA prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup

• za pomocą Platformy Usług Elektronicznych–PUE ZUS:
https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi

Osobiście drogą tradycyjną w formie papierowej od 1 sierpnia 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.
 
UWAGA!
W trosce o bezpieczeństwo Klientów, Pracowników, a także ich rodzin, składając wniosek w wersji papierowej, NALEŻY PRZESTRZEGAĆ aktualnie obowiązujących ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z utrzymującym się stanem epidemii  wywołującym chorobę COVID-19.
Szczegółowe informacje, a także pomoc w wypełnianiu wniosków, jak również w ustalaniu dokumentacji niezbędnej do załatwienia sprawy, uzyskać można pod numerem telefonu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Dębie 58 6828682

 
2020-06-05 Raport o stanie Gminy Suchy Dąb za 2019 rok
herb

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U. z dnia 2020.04.21 poz. 713) Wójt zobowiązany jest do opracowania raportu o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów, strategii, uchwał rady gminy.
Rada Gminy Suchy Dąb będzie rozpatrywać raport podczas sesji w dniu 24 czerwca 2020 roku, której rozpoczęcie planowane jest na godz. 15:00. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata, w której głos mogą zabierać również Mieszkańcy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głoś podczas debaty powinien złożyć do przewodniczącej rady do dnia 23 czerwca 2020 roku pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Maksymalna liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Są oni dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszeń.

Do pobrania: Raport o stanie Gminy Suchy Dąb za 2019 rok

Henryka Król
Wójt Gminy Suchy Dąb

 
2020-06-02 Nowy numer telefonu Punktu Obsługi Klienta
ecol-unicon

Informujemy, iż od dnia 01.06.2020 ulega zmianie numer telefonu do Punktu Obsługi Klienta.

Nowy numer to 798 55 66 88.

Jest to jednocześnie numer do biura, jak i numer alarmowy czynny poza godzinami pracy biura.

Przypominamy, że od dnia 08.06.2020 r. Punkt Obsługi Klienta będzie czynny w godzinach:

Pn., wt., czw., pt.: 7.00-15.00

Środa: 8.00-16.00


Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia na telefon zainstaluj aplikację EcoHarmonogram lub zapisz się do powiadomień SMS

 
2020-05-27 30-lecie Samorządu Terytorialnego 1990-2020
herb_100x100

Dorobek Gminy, lokalne więzi, patriotyzm, ciągła praca i służba społeczeństwu mają największe znaczenie dla budowy silnego samorządu. Dlatego z okazji 30-lecia samorządu terytorialnego wszystkim, którzy tworzą samorząd składam serdeczne podziękowania za wkład pracy włożonej w rozwój naszej Małej Ojczyzny. Życzę również wytrwałości, zapału oraz wielu sukcesów, które przyczynią się do dalszego rozwoju Gminy Suchy Dąb

Pobierz ulotkę dotyczącą 30-lecia Samorządu Terytorialnego

Henryka Król
Wójt Gminy Suchy Dąb

 
2020-02-11 Portal informacyjny Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON
SOW

Oddział Pomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dniem 1 stycznia 2020 r. umożliwił wszystkim osobom z niepełnosprawnościami składanie wniosków o dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych oraz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych drogą elektroniczną w Systemie Obsługi Wsparcia. Przejdź do strony Systemu Obsługi Wsparcia

 
2020-01-13 Stawki podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych na terenie gm. Suchy Dąb
herb_100x100

Stawki podatku od nieruchomości:

Uchwała Nr 0007.XIV.106.2019 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 28 listopada 2019 r.
Pobierz uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Suchy Dąb

Uchwała Nr 0007.XV.113.2019 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 30 grudnia 2019 r.
Pobierz uchwałę zmieniająca uchwałę Nr 0007.XIV.106.2019 z dnia 28 listopada 2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Suchy Dąb (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2019 r. poz. 5736)

Stawki podatku od środków transportowych (bez zmian):

Uchwała Nr 0007.III.17.2018 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 30 listopada 2018 r.
Pobierz uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Suchy Dąb

Uchwała Nr 0007.X.81.2019 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 26 czerwca 2019 r.
Pobierz uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.III.17.2018 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Suchy Dąb

 
2019-10-15 Kanalizacja sanitarna w Krzywym Kole
herb_100x100

Wójt gminy Suchy Dąb informuje, że od dnia 15 października 2019 r. można podłączać się do wybudowanej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywe Koło.

Warunkiem podłączenia do kanalizacji jest złożenie wniosku o przyłączenie do Eksploatatora sieci Ecol-Unicon – biuro ul. Gdańska 19, Suchy Dąb (obok Urzędu Gminy).

Pobierz wniosek o przyłączenie do Eksploatatora sieci

Henryka Król
Wójt Gminy Suchy Dąb

 
2019-08-13 Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych
herb_100x100

Pracodawcy, który zawarł z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

 1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
 2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Czytaj dalej o dofinansowaniu pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych
 
2019-07-24 Medical Medycyna Sp. z o.o. w Suchym Dębie
Medical Medycyna

CZYNNY w poniedziałki i czwartki od 7:00 do 18:00, pozostałe dni od 8:00 do 18:00
REJESTRACJA  -  8:00 - 18:00
REJESTRACJA TELEFONICZNA -  od godziny 8:30 -18:00

LABORATORIUM
PONIEDZIAŁEK, ŚRODA i CZWARTEK w godzinach  7:00 - 9:30 
Pobranie krwi w terenie od godz. 7.00 do godz. 7.30

PORADNIA OGÓLNA
Lek. med. Ilona Rompa

Poniedziałek - Wtorek w godzinach 8:00 - 13:00
Środa - Czwartek - w godzinach 13:00 - 18:00
Piątek w godzinach 8:00 - 13:00

PORADNIA DZIECIĘCA
Poniedziałek Dr U. Jaśkiewicz w godzinach
9.00-13.00
Wtorek Dr U. Jaśkiewicz w godzinach 9.00-13.00
Środa Dr U. Jaśkiewicz w godzinach 9.00–13.00
Czwartek Dr S. Zaniewski w godzinach 8.00–13.00
Piątek
Dr M. Cenian w godzinach 8.00–12.00

SPECJALIŚCI
-DERMATOLOG
-LARYNGOLOG

KONIECZNE JEST SKIEROWANIE OD LEKARZA POZ

 
2019-03-11 Dyżur pracownika PODR
podr

Dyżur pracownika Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w świetlicy wiejskiej w Krzywym Kole w każdy poniedziałek w godz. 9:00-13:00. Pomoc w wypełnianiu wniosków odpłatna.

 
2019-03-05 "Dzielnicowy bliżej nas" - poznaj swojego dzielnicowego
dzielnicowy

Głównym założeniem programu jest ułatwienie kontaktu dzielnicowego z mieszkańcami. Do tej pory tak zwani „funkcjonariusze pierwszego kontaktu” często musieli wykonywać zadania policjantów służby prewencyjnej, przez co nie mieli czasu na to, aby zainteresować się sprawami mieszkańców. Program to pierwsza tak kompleksowa zmiana w podejściu do służby dzielnicowych.

Dzielnicowy - Gmina Suchy Dąb - sierż. szt. Grzegorz Kucharski, tel. 571 335 241, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
2019-02-07 Karta Dużej Rodziny - zmiany
KDZ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Dębie informuje, z dniem 1 stycznie 2019 r. weszły zmiany dotyczące Karty Dużej Rodziny. Od Nowego Roku karta przysługuje rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.

W związku z powyższym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchym Dębie oraz na stronie internetowej dostępne są aktualne wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Więcej na: https://www.gov.pl/web/rodzina/dokumenty-potrzebne-do-zlozenia-wniosku 

 
2019-01-17 Usługa opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb)
ecol-unicon Uruchomiliśmy usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) na terenie gmin Suchy Dąb / Cedry Wielkie w cenie 180 zł brutto za 1 kurs. Usługa będzie wykonywana pojazdem posiadającym zbiornik o pojemności 10 m3. Wywozy będą realizowane w dniach roboczych. W celu umówienia wywozu prosimy o kontakt w godzinach 8-18 pod numerem telefonu 798 556 688.
 
2018-10-17 Opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
herb_100x100

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 269 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017, poz. 1566 z późn. zm.) od dnia 1 stycznia 2018 r.; osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

- właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,

- posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,

- użytkownikami wieczystymi gruntów,

- posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

podlegają Opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych  w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej. Czytaj więcej na temat opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

 
2018-10-11 Grabiny-Zameczek: podłączenie do kanalizacji
ecol-unicon

W związku z zakończeniem inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabiny-Zameczek można dokonywać podłączeń do kanalizacji. Wniosek do wypełnienia i szczegółowe informacje uzyskacie Państwo w Punkcie Obsługi Klienta w Suchym Dębie (tel. 58 683 91 96 wew. 3).

Pobierz wniosek o podłączenie do sieci sanitarnej

 
2016-06-15 Przyłączenie do gazu w Gminie Suchy Dąb
przylaczenie do gazu

PGNiG Obrót Detaliczny uprzejmie informuje, iż na terenie Gminy Suchy Dąb, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. zrealizowała projekt inwestycyjny współfinansowany ze środków Funduszy Europejskich związany z budową dystrybucyjnej sieci gazowej oraz przyłączaniem odbiorców.
Osoby zainteresowane przyłączeniem do sieci gazowej prosimy o wypełnienie Wniosku o określenie warunków przyłączenia i złożenie go w Biurze Obsługi Klienta lub wysłanie za pośrednictwem poczty na poniżej podany adres. Do wniosku prosimy załączyć kopię mapy do celów informacyjnych, uwzględniającą usytuowanie działek. Na mapie można również zaznaczyć proponowaną lokalizację szafki gazowej.
W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o kontakt z naszymi pracownikami. Czytaj więcej na temat przyłączenia do gazu w Gminie Suchy Dąb

 
2016-05-19 Zasady i warunki przejmowania przez Gminę Suchy Dąb urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych od inwestorów, którzy te urządzenia wybudowali z własnych środków
herb_100x100

Pobierz Zarządzenie Nr OB.0050.108.2016 Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia 30.03.2016 r. w sprawie zasad i warunków przejmowania przez Gminę Suchy Dąb urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych od inwestorów, którzy te urządzenia wybudowali z własnych środków.

 

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności.

Akceptuję cookies z tej witryny